พันธมิตร ยื่นฟ้องดะ ป.ป.ช.สอบ 7รัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / พันธมิตร ยื่นฟ้องดะ ป.ป.ช.สอบ 7รัฐบาล
วีระ สมความคิด
วีระ สมความคิด

เครือ ข่ายพันธมิตรฯ ยื่นป.ป.ช. สอบ 7 รัฐบาล ฐานละเว้นไม่ผลักดันเขมรพ้นพื้นที่ทับซ้อน มทภ.2-ผบ.ทบ.ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบันเจอร้องด้วย

นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน เครือข่ายพันธมิตร เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ไต่สวนดำเนินคดีแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่ผลักดัน หรือยินยอมให้กองกำลังกัมพูชาเข้ามายึดครองแผ่นดินไทยบริเวณรอบปราสาทเขาพระ วิหาร เนื้อที่เกือบ 3,000 ไร่

นายวีระกล่าวว่า หลังจากที่ศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา เมื่อปี 2505 แต่ไม่ได้รวมถึงพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2541 มีชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิด ร้านค้ากับนักท่องเที่ยว และต่อมามีกองกำลังติดอาวุธชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาก่อสร้างบ้านเรือน ร้านค้า วัด มีการปักธงกัมพูชาในดินแดนไทย แต่กองทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันไม่ยอมผลักดันกองกำลังต่างชาติออกจากแผ่นดินไทย โดยอ้างว่าต้องทำตามนโยบายรัฐบาล เป็นเหตุให้ชาวกัมพูชาเข้ามาก่อสร้างบ้านเรือนในดินแดนไทยมากขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบคือ ทหาร และครม.ตั้งแต่ปี 2541 สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จนถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่ไม่ยอมผลักดันกองกำลังต่างชาติให้ออกไปจากแผ่นดินไทย

ด้านนายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน เครือข่ายพันธมิตร เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ไต่สวนดำเนินคดีแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่ผลักดัน หรือยินยอมให้กองกำลังกัมพูชาเข้ามายึดครองแผ่นดินไทยบริเวณรอบปราสาทเขาพระ วิหาร เนื้อที่เกือบ 3,000 ไร่

นายวีระกล่าวว่า หลังจากที่ศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา เมื่อปี 2505 แต่ไม่ได้รวมถึงพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2541 มีชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิด ร้านค้ากับนักท่องเที่ยว และต่อมามีกองกำลังติดอาวุธชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาก่อสร้างบ้านเรือน ร้านค้า วัด มีการปักธงกัมพูชาในดินแดนไทย แต่กองทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันไม่ยอมผลักดันกองกำลังต่างชาติออกจากแผ่นดินไทย โดยอ้างว่าต้องทำตามนโยบายรัฐบาล เป็นเหตุให้ชาวกัมพูชาเข้ามาก่อสร้างบ้านเรือนในดินแดนไทยมากขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบคือ ทหาร และครม.ตั้งแต่ปี 2541 สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จนถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่ไม่ยอมผลักดันกองกำลังต่างชาติให้ออกไปจากแผ่นดินไทย

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์