นิด้าโพล ประชาธิปัตย์ รัฐบาล เพื่อไทย

โพลเผย คนอยากเห็น ปชป. – พท. ร่วมตั้งรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / โพลเผย คนอยากเห็น ปชป. – พท. ร่วมตั้งรัฐบาล

นิด้าโพล เผย ปชช.63.60 % หนุน ปชป.-เพื่อไทย ร่วมตั้งรัฐบาล เหตุอยากเห็นความเห็นความสามัคคีขึ้นในบ้าน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ นิด้าโพล  ได้ออกมาเปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “2 พรรคการเมืองใหญ่กับการจับมือร่วมกัน จัดตั้งรัฐบาล”โดยสำรวจระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 ตัวอย่าง พบว่า

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ 2 พรรคใหญ่ ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยจะจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยถัดไปได้หรือไม่
ร้อยละ 53.84 ระบุ ไม่มีความเป็นไปได้ เพราะต่างฝ่ายต่างมีแนวคิด จุดยืนนโยบายที่แตกต่างกันอยู่แล้ว และ ที่ผ่านมาก็มีความขัดแย้งกันอยู่ตลอด อีกทั้งการร่วมมือกัน อาจทำให้เกิดความขัดแย้งเรื่อง ผลประโยชน์ของพรรค รวมถึงฐานเสียงของประชาชนในแต่ละพรรค อาจเกิดกระแสต่อต้าน
ร้อยละ 29.36 ระบุ มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง เพราะทั้ง 2 พรรคการเมืองใหญ่ ต่างเคยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลและบริหารประเทศมาก่อน
และร้อยละ 6.32 ระบุ มีความเป็น ไปได้สูง เพราะทุกฝ่ายน่าจะมองเห็นผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้เมื่อถามว่าประชาชนต้องการที่จะเห็น 2 พรรคใหญ่ ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยจับมือ ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยถัดไปหรือไม่

ร้อยละ 63.60 ระบุ ต้องการ เพราะต้องการเห็นความสามัคคี ความปรองดอง ประเทศชาติพัฒนาและเดินหน้าต่อไป การร่วมมือกันทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ได้แนวคิดใหม่ ๆ และเพิ่มเสถียรภาพ ของพรรคการเมืองให้มากขึ้น ไม่ต้องการเห็นนักการเมืองทะเลาะหรือขัดแย้งกันจนเกิดความ วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 26.88 ระบุว่า ไม่ต้องการ เพราะ อาจมีปัญหาความ ขัดแย้งกัน ทั้งในเรื่องของความคิดทางการเมือง หรือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเอง ต้องมีอีกฝ่ายที่คอยคานอำนาจกัน
และร้อยละ 9.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ .

อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีหากจะมีการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคใหม่ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่า

ร้อยละ 53.52 ระบุ เห็นด้วย เพราะ ต้องการเห็นทางออกใหม่ ๆ ที่ช่วยลดความขัดแย้ง และความวุ่นวายทาง การเมือง และหากเข้ามาอย่างถูกต้อง ประชาชนก็ไม่ได้ติดขัดประการใด
ร้อยละ 31.28 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
และร้อยละ 15.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ