กกต กรธ. กสม. การเมือง สมชัย ศรีสุทธิยากร เซ็ตซีโร่

“สมชัย” ซัดกรธ.สองมาตราฐาน เปิดทางกสม.ถูกเซ็ตซีโร่กลับมาสมัครใหม่ได้

Home / ข่าวการเมือง / “สมชัย” ซัดกรธ.สองมาตราฐาน เปิดทางกสม.ถูกเซ็ตซีโร่กลับมาสมัครใหม่ได้

“สมชัย” ซัดกรธ.สองมาตราฐาน เขียนร่างกฎหมายลูกเปิดทางกสม.ถูกเซ็ตซีโร่กลับมาสมัครใหม่ได้ แต่กกต.ทำไม่ได้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Srisutthiyakorn Somchai” ว่า “สองมาตรฐาน เริ่มปรากฏ” กรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) กำลังถูกเซ็ตซีโร่เป็นหน่วยงานที่สอง แต่ให้โอกาสกรรมการชุดปัจจุบันสามารถกลับมาสมัครได้ ในขณะที่ กกต. ถูกเซ็ตซีโร่ กรรมการชุดปัจจุบันไม่สามารถกลับมาสมัครได้อีก ด้วยเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญ ระบุให้บุคคลที่เป็นองค์กรอิสระมาแล้วไม่สามารถสมัครองค์กรอิสระใดๆ ได้อีก

เหตุผลที่กรรมาธิการที่มีตัวแทนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ร่วมอยู่ด้วยยกมา คือ กสม. เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มิใช่องค์กรอิสระ ดังนั้นจึงสามารถกลับมาสมัครได้ ไม่เหมือน กกต. ที่เป็นองค์กรอิสระ จึงไม่สามารถกลับมาสมัครได้อีก กรธ. ซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ อาจลืมเปิดรัฐธรรมนูญดูว่า ในรัฐธรรมนูญ 2560 หมวดที่ 12 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นการยืนยันว่า กสม. เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นการอ้างว่า กสม. มิใช่องค์กรอิสระ อาจเป็นการอ้างที่ฟั่นเฟือนไป ซึ่งหากจะบอกว่าการดำรงตำแหน่งของ กสม. ชุดปัจจุบัน เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มิใช่องค์กรอิสระ ก็ไม่อาจกล่าวอ้างได้ เพราะนับแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ กสม. ชุดปัจจุบันได้สวมสถานะของการเป็นองค์กรอิสระเต็มตัวแล้ว จึงไม่มีเหตุผลมายกเว้นให้สิทธิกลับมาสมัครได้

ถือเป็นการร่างกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ร่างกฎหมายดังกล่าว จะเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปลายสัปดาห์นี้ เชื่อว่าหากผ่าน สนช. จะเป็นกฎหมายที่มีปัญหาจนถึงขั้นนำสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งอย่างแน่นอน ยังไม่นับองค์กรที่เหลือ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ และ ปปช. จะมีอีกกี่มาตรฐาน