นายกฯ ปฏิรูปตำรวจ ม.44 วิษณุ เครืองาม

วิษณุ เผย นายกฯ ยินดีใช้ ม.44 ช่วยปฏิรูปตำรวจหากจำเป็น

Home / ข่าวการเมือง / วิษณุ เผย นายกฯ ยินดีใช้ ม.44 ช่วยปฏิรูปตำรวจหากจำเป็น

วิษณุ เผย นายกฯ ยินดีใช้ ม.44 ช่วย ปฏิรูปตำรวจ หากจำเป็น แจงโครงสร้างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ขออย่าวิจารณ์ปมทหารมาเป็นประธาน หวั่นทำขัดแย้ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการมอบนโยบายกับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจในวันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบโจทย์ให้คณะกรรมการร่วมกันหาคำตอบใน 3 ประเด็น คือ 1.โครงสร้าง ทั้งการให้ สตช. สังกัดหน่วยงานใด รวมถึงควรมีการกระจายกำลังพล เช่น ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจาตรวจคนเข้าเมือง 2.กระบวนการยุติธรรม เช่น อำนาจสอบสวน 3.การบริการงานบุคคล

รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายว่าควรใช้หลักเกณฑ์ความอาวุโสอย่างเดียว หรือควรพิจารณาร่วมกับคุณงามความดี โดยขอให้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนและให้เสร็จภายในปี2560 พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการให้ 2 เดือนแรก เป็นการอ่านงานวิจัยที่เคยมีผู้ได้ศึกษาไว้ 3 เดือนต่อมาให้จัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 4เดือนสุดท้าย ให้เป็นการรับฟังความคิดเห็นและกลับมาแก้ไขข้อที่บกพร่อง ซึ่งจะครบอายุคณะกรรมการชุดนี้พอดี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความหวังกับคณะกรรมการชุดนี้ และหากจำเป็นเรื่องใดที่ต้องการให้ใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. โดยอาศัยอำนาจตามมาตร 44 แก้ให้ก่อนก็ยินดี หรือหากต้องแก้ไขกฎหมายก็สามารถทำได้

นายวิษณุ ยังชี้แจงกรณีกระแสโจมตีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มีสัดส่วนตำรวจจำนวนมาก ว่า สัดส่วนของคณะกรรมการถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ตำรวจเท่ากับผู้ที่ไม่ใช่ตำรวจ และประธานต้องไม่ใช่ตำรวจ ซึ่งเบื่องต้นได้มีการทาบทามพลเรือนที่มีความเข้าใจเรื่องความมั่นคงให้มาดำรงตำแหน่ง แต่บุคคลเหล่านั้นติดขัดเรื่องกรอบเวลา จึงเสนอขอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการแทน

ดังนั้นจึงได้เชิญ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ที่เป็นอดีตทหารและมีความเข้าใจในระบบโครงสร้าง จึงขออย่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้ทหารมาปฏิรูปตำรวจทำให้เกิดความร้าวฉาน และตำรวจที่มีอยู่ในคณะกรรมการมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีตำแหน่งในทางปฏิบัติ