ดุสิตโพล เผย ปชช.มองรัฐบาลผลงานเด่น-แย่ พอๆ กัน ชี้เด่นเรื่องปราบโกง

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพล เผย ปชช.มองรัฐบาลผลงานเด่น-แย่ พอๆ กัน ชี้เด่นเรื่องปราบโกง

ดุสิตโพล เผย ปชช.มองรัฐบาลผลงานเด่น-แย่ พอ ๆ กัน ชี้เด่นเรื่องปราบโกง แต่แย่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ อย่างให้เร่ง PR เรื่องไทยแลนด์ 4.0,ปฏิรูปประเทศ และเลือกตั้ง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การรับรู้ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศจะครบ 3 ปี ท่ามกลางกระแสพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานต่าง ๆ ที่มีทั้งถูกใจ และไม่ถูกใจประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล

โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,112 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม ทีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 54.32 ระบุ พอรับรู้ถึงผลงานของรัฐบาลบ้าง, ร้อยละ 19.78 รับรู้ เป็นอย่างดี และ ร้อยละ 17.99 ไม่ค่อยรับรู้ ไม่ค่อยติดตามข่าว โดยประชาชน รับรู้ผลงาน ของรัฐบาล ร้อยละ 78.14 เรื่องปราบปรามการทุจริต, ร้อยละ 75.21 การลงทะเบียนคนจน และร้อยละ 68.93 การพัฒนาระบบคมนาคม รถไฟความเร็วสูง ส่วนผลงานที่อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ร้อยละ 74.60 ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ , ร้อยละ 71.11 รัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 46.76 มองว่า ภาพรวม ผลงานของรัฐบาล ดีและแย่ พอๆ กัน, ร้อยละ 38.49 ผลงานดี มากกว่าผลงานแย่ และ ร้อยละ 14.75 ผลงานแย่ มากกว่า ผลงานดี โดยที่ผลงานเด่นของรัฐบาล ที่ประชาชน รับรู้ ร้อยละ 84.38 ปราบปรามทุจริต คอรัปชั่น , ร้อยละ 72.19 จัดระเบียบสังคม ส่วนผลงานแย่ คือ ร้อยละ 81.33 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และร้อยละ 70.04 การใช้งบประมาณ ทางทหาร