ทุจริตเงินวัด ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

นายกฯ จี้สอบทุจริตเงินวัด ขู่เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว – ขอ ปชช.ทำดีวันพระใหญ่

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ จี้สอบทุจริตเงินวัด ขู่เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว – ขอ ปชช.ทำดีวันพระใหญ่

นายกฯ ย้ำเร่งปราบโกง จี้สอบทุจริตเงินวัดขู่เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว พร้อมเชิญชวนชาวพุทธทำดีปฏิบัติชอบในวันพระใหญ่ แนะใช้โอกาสสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด โดยเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะการทุจริตเป็นเรื่องของบุคคล และเป็นเพียงส่วนน้อยของคนหมู่มากที่คิดดีทำดี

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการผ่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เร่งตรวจสอบ สร้างความกระจ่างแก่สังคม หากพบว่ามีการทุจริตจริงและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด เพราะถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า สุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่ต่าง ๆ ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ โดยผู้ใช้รถใช้ถนนควรถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีน้ำใจให้แก่กัน พร้อมทั้งได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรี ยังเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และฟื้นฟูประเพณีปฏิบัติอันงดงามของคนไทยด้วยการพาครอบครัวและลูกหลานเข้าวัด เพื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง พร้อมกับใช้ช่วงเวลาดังกล่าวพูดคุยถึงเรื่องราวรอบตัว เช่น ปัญหาสังคมหรือชุมชน และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง