ครม. ประดับธงชาติ รัชกาลที่10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง

ครม. อนุมัติให้วันที่ 28-29 ก.ค. ประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

Home / ข่าวการเมือง / ครม. อนุมัติให้วันที่ 28-29 ก.ค. ประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ครม. อนุมัติให้วันที่ 28 – 29 ก.ค. ประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ วันที่ 28 ก.ย. วันพระราชทานธงชาติไทย

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ การแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 โดยให้ยกเลิกการใช้ธงชาติ ในวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล และเพิ่มเติมวันสำคัญในการชักและประดับธงชาติ

ประกอบด้วย วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ซึ่งกำหนดให้มีปีนี้เป็นปีแรก แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญในการชักและประดับธงชาติ

จากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5-7 ธันวาคม ในปีนี้เปลี่ยนเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม