นายกฯ ขอทุกคนร่วมกันปฏิรูป ชี้ ต้องยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ขอทุกคนร่วมกันปฏิรูป ชี้ ต้องยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

นายกฯ ขอทุกคนช่วยกันปฏิรูปอย่ามองแค่เรื่อง การเมือง ชี้ ต้องยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ประชาชนทุกคนต้องได้รับประโยชน์ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ว่า เป็นการประชุมเพื่อวางอนาคตของประเทศ โดยยกประเด็นการปฏิรูปในหลายประเด็น จึงขออย่ามองเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียว แต่ต้องมองในประเด็นการยกระดับรายได้สู่ประเทศที่มีรายได้สูง

โดยวันนี้ รัฐบาลเอากฎหมายทั้งหมดมาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและเทียบเคียงกฎหมายหมายต่างประเทศ จึงอยากให้คนไทยให้ความสำคัญในเรื่องกฎหมายให้มากขึ้น ไม่ใช่รัฐบาลต้องการบังคับประชาชน แต่ต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่ไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วในช่วงที่เหลืออยู่ และต้องมีมาตรการรองรับไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ที่จะออกมา

ดังนั้นขออย่ามองเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปไปหลายประเด็นแล้วจึงอยากให้ย้อนดู 22 พ.ค. 2557 ที่กำหนดวาระปฏิรูปใน 11 วาระออกมา เป็นแผนปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อเป้าหมายสู่ประเทศที่มั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตาม เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญกว่าทุกเรื่อง ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันวันนี้ การปฏิรูปทุกอย่างก็ไม่มีวันสำเร็จ ซึ่งหลายประเทศใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในการปฏิรูป แต่ประเทศไทยไม่ใช้ สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจ รัฐบาลมองเป้าหมายคือประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปประเทศ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ร่วมมือกันวันนี้ แล้วไปร่วมมือกับคนอื่นในวันหน้าก็ดูว่าจะสำเร็จหรือไม่