เพลงชาติ, ธงชาติไทย

รัฐบาล เล็งเปลี่ยนคนร้อง-ภาพประกอบ เพลงชาติ ฉลองครบ 100 ปี

Home / ข่าวการเมือง / รัฐบาล เล็งเปลี่ยนคนร้อง-ภาพประกอบ เพลงชาติ ฉลองครบ 100 ปี

รัฐบาลจ่อเปลี่ยนคนร้อง-ภาพประกอบเพลงชาติ  ฉลองครบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติ

วันนี้ (14 ก.ค. 50) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ ที่ประชุมจะมีการหารือกันถึงเรื่องโครงสร้างและคำร้อง เพลงชาติไทย เพื่อปรับเปลี่ยนเนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย  28 กันยายน

โดยในเบื้องต้นได้มีการหารือโดยจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ร้อง โดยมาใช้คณะนักร้องประมาณ 5-6 คน เพื่อให้เกิดความหนักแน่น รวมทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนภาพประกอบหรือวีดิทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จัดทำเพลงชาติไทยเสร็จเมื่อได้มติอย่างไรก็จะนำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป