โพล เผย ประชาชนหนุน อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / โพล เผย ประชาชนหนุน อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

โพล เผย ประชาชนหนุน อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ขอเป็นคนดีทำเพื่อประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,317 คน ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 2560 เรื่อง หัวหน้าพรรคการเมืองไทยในทัศนะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.71 ให้ความสำคัญต่อหัวหน้าพรรคการเมืองไทยมาก เพราะมีผลต่อความนิยมของพรรค มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ และน้อยสุด ร้อยละ 16.03 เห็นว่า เป็นใครก็ได้ เพราะพิจารณาที่คุณสมบัติและผลงาน

นอกจากนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.45 เห็นว่า คนที่มีสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทย ควรเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ร้อยละ 81.55 ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ร้อยละ 72.29 มีภาวะผู้นำที่ดี เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ และร้อยละ 61.58 ควรเป็นคนรุ่นใหม่

ส่วนคนที่ประชาชนอยากให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ก็ยังเป็นคง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.ยิ่งลักษ์ ชินวัตร หน้าหน้าพรรคเพื่อไทย