การเมือง ข่าวINN ครม. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีราชทัณฑ์ แต่งตั้ง

ครม. ไฟเขียวตั้ง “พ.ต.อ.ณรัชต์” หวานใจ “มาดามแป้ง” นั่งอธิบดีราชทัณฑ์

Home / ข่าวการเมือง / ครม. ไฟเขียวตั้ง “พ.ต.อ.ณรัชต์” หวานใจ “มาดามแป้ง” นั่งอธิบดีราชทัณฑ์

ครม. เห็นชอบตั้ง “จรินทร์” ข้ามห้วยนั่งปลัดแรงงาน ให้ “พัชราภรณ์” นั่งปลัด สปน. “หมอเจษฯ” นั่งปลัด สธ. ไฟเขียวตั้ง “พ.ต.อ.ณรัชต์” หวานใจ “มาดามแป้ง” นั่งอธิบดีราชทัณฑ์

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เป็นปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวว่า ครม. ยังมีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นอธิบดีกรมราชทัฑณ์ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต นายปัญญา หาญลำยวง เป็นอธิบดีกรมพละศึกษา นายนรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายธนากร บัวรัษฏ์ เป็นรองผู้อำนวยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รวมถึง ครม. ยังมีมติเห็นชอบให้ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ

 

ที่มา  INN