ข่าวINN ป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ เกษม นิลมนรัตน์

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “เกษม นิมมลรัตน์” ร่ำรวยผิดปกติ

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “เกษม นิมมลรัตน์” ร่ำรวยผิดปกติ

ป.ป.ช. แถลงผลตรวจสอบทรัพย์สิน “เกษม นิลมนรัตน์” พบร่ำรวยผิดปกติ เตรียมส่งอัยการสูงสุดดำเนินการต่อไป

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ นายเกษม นิมมลรัตน์ ในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว

มีมติว่า นายเกษม นิมมลรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่า 21,140,746.50 บาท จากนี้จะให้ส่งเอกสารทั้งหมด

พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินของนายเกษม นิมมลรัตน์ และคู่สมรส ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามรายการที่กล่าวข้างต้น ตกเป็นของแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2559 นายเกษม เคยถูกชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติ และถูกยึดทรัพย์ ไปแล้ว 186,620,637 บาท

 

ภาพจาก  INN