กฎหมาย การเมือง ข่าวINN พ.ร.ป.พรรคการเมือง สนช. ไพรมารีโหวต

มติ สนช.ผ่าน พ.ร.ป.พรรคการเมือง เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช.ผ่าน พ.ร.ป.พรรคการเมือง เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

มติ สนช. 205 เสียงผ่าน พ.ร.ป.พรรคการเมือง เตรียมส่งนายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ไร้โทษยุบพรรคปมไพรมารีโหวต

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 205 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นกฎหมาย

โดยขั้นตอนต่อไป ประธาน สนช. จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญต่อไป โดยก่อนหน้านี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ในฐานะประธานกรรมาธิการร่วมฯ ชี้แจงร่างกฎหมายดังกล่าว มีข้อโต้แย้ง 4 ประเด็น ซึ่งกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขร่างที่ผ่านการพิจารณาวาระ 3 ของ สนช. จำนวน 2 มาตรา คือ

มาตรา 51(4) ให้หัวหน้าพรรคลงสมัครได้ทั้งแบบแบ่งเขต หรือบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 เพื่อเป็นการให้สิทธิหัวหน้าพรรคการเมือง จากเดิมที่กำหนดให้จะต้องลงเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น และ มาตรา 52 เกี่ยวกับบทลงโทษหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค

และเพิ่มบทบัญญัติใหม่ 7 มาตรา เกี่ยวกับการข้อห้ามการกระทำทุจริตในกระบวนการสรรหาและบทกำหนดโทษ เกี่ยวกับการทุจริตในขั้นตอนเลือกผู้สมัคร หรือไพรมารี่โหวต ซึ่ง ยืนยันไม่มีเพิ่มโทษยุบพรรคการเมือง จะมีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำ 6 เดือน – 1 ปี หรือ 1 – 10 ปีเท่านั้น

ด้าน นายอุดม รัฐอมฤต กรรมาธิการวิสามัญฯ ในสัดส่วน กรธ. ย้ำว่า เหตุที่ กรธ. ยื่นโต้แย้งนั้น ไม่ได้ขัดข้องกับระบบไพรมารีโหวต แต่เพื่อให้การดำเนินการไพรมารีโหวต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

 

ที่มา  INN