ป.ป.ช. ป.ป.ท. ผิดวินัย อำพล วงศ์ศิริ เลขาฯ กกต.

ป.ป.ช. ฟัน ‘อำพล’ ผิดวินัยร้ายแรง ชวดตำแหน่งเลขาฯ กกต.

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช. ฟัน ‘อำพล’ ผิดวินัยร้ายแรง ชวดตำแหน่งเลขาฯ กกต.

มติ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ‘อำพล’ ผิดวินัยร้ายแรงโทษถึงขั้นไล่ออก-ปลดออก ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งเลขาฯ กกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ไต่สวนข้อเท็จจริง นายอำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ถูกกล่าวหาว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ท. แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักเลขาธิการ และ ผอ.สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมิชอบนั้น

ล่าสุด ป.ป.ช. ได้พิจารณากรณีดังกล่าวและมีมติว่า นายอำพล มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โทษไล่ออกหรือปลดออก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82(2) ประกอบมาตรา 85(7) แล้วให้ส่งรายงานมติดังกล่าวไปให้กกต.ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับ นายอำพล เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ทางกกต. มีมติชะลอการแต่งตั้งไว้ก่อนเพื่อรอผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม มติชี้มูลความผิดของป.ป.ช.ในกรณีดังกล่าวส่งผลถึงการขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.