กรธ. ข่าวINN พ.ร.ป. กสม. สนช. เซ็ตซีโร่

มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.ป. กสม. ให้เซ็ตซีโร่คณะกรรมการยกชุด

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.ป. กสม. ให้เซ็ตซีโร่คณะกรรมการยกชุด

มติ สนช. เอกฉันท์ 199 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.ป. กสม. ให้เซ็ตซีโร่คณะกรรมการยกชุด ตามที่ กรธ. ยกร่างมาในชั้นต้น

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 199 เสียง ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ และยังมีมติเสียงข้างมาก 177 ต่อ 20 เสียง ให้เซตซีโร่ กสม. ชุดปัจจุบันทั้งคณะตามที่ กรธ. เสนอมาในวาระแรก

ซึ่งก่อนหน้านี้ สนช. ได้มีการอภิปรายถึงสถานะการคงอยู่ของ กสม. ใน 3 แนวทาง คือ การให้อยู่ในตำแหน่งครึ่งวาระ หรือ 3 ปี ตามที่กรรมาธิการฯ ปรับแก้การเซตซีโร่ กสม. เสนอ และการให้ดำรงตำแหน่งต่อจนครบวาระ 6 ปี ตามที่สมาชิก สนช. สงวนคำแปรญัตติ โดย กรธ. ยืนยันถึงการเสนอเซ็ตซีโร่ว่าเป็นไปเพื่อส่วนร่วม ไม่ใช่เพื่อเจตนาของใครคนใดคนหนึ่ง

พร้อมย้ำความจำเป็นว่าต้องเซ็ตซีโร่ เพราะ กสม. ไทยถูกลดสถานะจากเกรด A เป็น B เพราะมีที่มาจากกระบวนการสรรหาไม่หลากหลาย ไม่ตรงตามหลักการปารีส ดังนั้น การจะอัพเกรดจาก A เป็น B ก็จำเป็นต้องให้กฎหมายแข็งแรง และดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการปารีส

ขณะที่ กรรมาธิการฯ ได้ชี้แจงเหตุผลที่เสนอให้ กสม. ปฏิบัติหน้าที่ครึ่งวาระนั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการสรรหา กสม. ชุดใหม่ด้วยการเซ็ตซีโร่นั้น มีระยะเวลาต่างกันเพียง 100 กว่าวัน และไม่เห็นด้วยกับการเซ็ตซีโร่ เพราะจะไม่เป็นธรรมกับ กสม. แต่หากให้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 ปี ก็จะเกิดผลกระทบต่อประเทศได้