โพลให้คะแนน 3 ปี รัฐบาล จี้ ทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก่อนจัดเลือกตั้ง

Home / ข่าวการเมือง / โพลให้คะแนน 3 ปี รัฐบาล จี้ ทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก่อนจัดเลือกตั้ง

โพล เผยประชาชนให้ผลงาน 3 ปี รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 5.27 – นายกรัฐมนตรี ได้ 7 เต็ม 10 พอใจลดลงทุกด้าน จี้ทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก่อนจัดเลือกตั้ง

กรุงเทพโพล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากเดือนสิงหาคม 2560 นี้ รัฐบาลได้บริหารประเทศครบ 3 ปี โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน1,216 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 3 ปี เฉลี่ย 5.27 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี 6 เดือนที่ได้ 5.83 คะแนน และรอบ 2 ปี ที่ได้ 6.19 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนลดลงทุกด้าน

ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 7.00 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 2 ปี 6 เดือน ที่ได้ 7.40 คะแนน และรอบ 2 ปี ได้ 7.57 คะแนน ซึ่งถือว่า นายกรัฐมนตรี ได้คะแนนลดลงทุกด้าน

ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 32.5 ต้องการให้ทำเศรษฐกิจดีขึ้น และมีความมั่นคงกว่านี้ รองลงมาร้อยละ 12.8 ให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในวงราชการ-การเมือง และร้อยละ 10.0 ให้ดูแลราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ไม่ให้ตกต่ำ