การเมือง คณะรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการ

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง 22 ผู้ว่าฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 ตำแหน่ง

Home / ข่าวการเมือง / ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง 22 ผู้ว่าฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 ตำแหน่ง

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง 22 ผู้ว่าฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 22 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ 4 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1.นายสยาม ศิริมงคล รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รอง ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายธัชชัย สีสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็น ผวจ.กำแพงเพชร

6.นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.พะเยา

7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็น ผวจ.แพร่

8.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น ผวจ.ลำพูน

9.นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็น ผวจ.อุตรดิตถ์

10.นายไกรสร กองฉลาด รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์

11.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็น ผวจ.ชัยภูมิ

12.นายไพฑูรย์ รักประเทศ รอง ผวจ.นครพนม เป็น ผวจ.มุกดาหาร

13.นายนิกร สุกใส รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.ยโสธร

14.นายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.กาญจนบุรี เป็น ผวจ.หนองคาย

15.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รอง ผวจ.สิงห์บุรี เป็น ผวจ.กระบี่

16.นายสุรพร พร้อมมูล รอง ผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.นราธิวาส

17.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ.ยะลา เป็น ผวจ.พัทลุง

18.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เป็น ผวจ.ยะลา

19.นายวิชวุทย์ จินโต รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผวจ.สุราษฎร์ธานี

20.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็น ผวจ.กาญจนบุรี

21.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผวจ.ชัยนาท

22.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.เลย เป็น ผวจ.ตราด

23.นายพัลลภ สิงหเสนี รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์

24.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผวจ.ลพบุรี

25.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เป็น ผวจ.สระแก้ว

26.นายสุทธา สายวาณิชย์ รอง ผวจ.ตาก เป็น ผวจ.สิงห์บุรี

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป