กกต การเมือง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วิษณุ เครืองาม

‘วิษณุ’ เผยสรรหา กกต. ชุดใหม่ เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

Home / ข่าวการเมือง / ‘วิษณุ’ เผยสรรหา กกต. ชุดใหม่ เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

‘วิษณุ’ เผยสรรหา กกต. ชุดใหม่ เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ชี้ตอบไม่ได้ว่าจะต้องแล้วเสร็จเมื่อใด

วันนี้ (14 ก.ย.) ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ที่เพิ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา กกต.ที่จะเกิดขึ้นภายใน 12 ธ.ค. 2560 ว่า รัฐบาลตอบไม่ได้จะต้องแล้วเสร็จเมื่อใด แต่กระบวนการสรรหาจะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ อาจต้องมีกรรมการ กกต.บางรายที่ถูกเสนอชื่อจากที่ประชุมศาลฎีกา

ขณะนี้รัฐบาลได้ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560, ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. … และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งสองฉบับหลังยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมา

ทั้งนี้ ไม่เห็นว่า กกต.ชุดใหม่ที่จะได้รับการสรรหาจะต้องจัดเลือกตั้งครั้งใหม่ เพราะหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วก่อนการสรรหา กกต.เสร็จสิ้น จำเป็นต้องให้กกต.ชุดเดิม จัดการเลือกตั้ง แต่ในที่สุดแล้ว กกต.ชุดใหม่น่าจะเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งเอง