โพลเผย คน 81.88% สนใจวันเลือกตั้ง 60.5% อยากให้มีประชาธิปไตย

Home / ข่าวการเมือง / โพลเผย คน 81.88% สนใจวันเลือกตั้ง 60.5% อยากให้มีประชาธิปไตย

“ดุสิตโพล” ประชาชน 81.88% สนใจวันเลือกตั้ง ขณะที่ 60.5% อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ขอนักการเมืองอย่าออกมาป่วน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560 เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทย ในสายตาประชาชน” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวในช่วงนี้ ทั้งเรื่องการออกกฎหมายลูก การกำหนดวันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.57 วันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่ออนาคตของบ้านเมือง ควรพิจารณาให้รอบคอบ รองลงมา ร้อยละ 65.01 อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน และร้อยละ 60.50 อยากให้มีการเลือกตั้ง ประเทศเป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ประชาชน ส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญการกับกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 หรือร้อยละ 81.88 รองลงมา ร้อยละ 68.35 การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 72.86 เห็นว่าในระยะนี้นักการเมืองควรเป็นนักกการเมืองที่ดี ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขณะที่ ร้อยละ 67.18 เห็นว่านักการเมืองไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวและสร้างความวุ่นวาย ส่วนร้อยละ 55.82 ให้ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง

ข่าวจาก INN