ข่าว INN ข่าวการเมือง นายกรัฐมนตรี ประชาธิปไตย ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ ยันไม่ปฏิเสธประชาธิปไตย ขออย่าคิดแต่ต่อต้านรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ยันไม่ปฏิเสธประชาธิปไตย ขออย่าคิดแต่ต่อต้านรัฐบาล

นายกฯ ยันไม่ปฏิเสธประชาธิปไตย ย้ำทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกเรื่องเข้ากระบวนการยุติธรรม ขออย่าคิดแต่ต่อต้านรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานเน็ตประชารัฐเฟสที่ 1 และพบประชาชน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ถือเป็นครั้งแรกที่มา จ.สตูล และไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีคนใดเคยมาหรือไม่ วันหน้าก็ขอให้เลือกนายกรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ทุกจังหวัด ไม่ใช่เลือกไปแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เงินลงไปเพียงพื้นที่เดียวไม่ทั่วถึง

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า คนกำหนดกติกาโลกวันนี้ คือ ชาติมหาอำนาจ ซึ่งไทยเอาตัวออกไปไม่ได้ แต่ทุกอย่างต้องคำนึงถึงกติกา ส่วนตัวไม่ได้ปฏิเสธว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดในโลก แม้จะเข้ามาแบบนี้ ประชาธิปไตยยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ก่อนและดูแลเสียงส่วนน้อย ไม่ใช่ดูแลแค่ส่วนเดียว จึงต้องสร้างหลักคิดประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีกติกา กฎหมาย และระเบียบในการบริหารประเทศ ไม่ได้ต้องการบังคับ เพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่ทำให้เท่าเทียมกันมากที่สุด เพราะทุกคนถือกฎหมายเดียวกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลนี้เข้ามาเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะไปสั่งว่าใครผิดใครถูก แม้กระทั่งการใช้อำนาจมาตรา 44 ก็ต้องเอาเรื่องเข้าสู่ศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ พิสูจน์ทราบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ จึงอย่าให้ใครบิดเบือน ต้องลดปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดด้วย ขออย่าคิดแต่ต่อต้านรัฐบาล บางเรื่องอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ ส่วนตัวอยากใช้เวลาที่ยังอยู่ทำความเข้าใจในทุกเรื่อง