กรรมการยุทธศาสตร์ การเมือง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วิษณุ เครืองาม

ชัชชาติ ปฏิเสธนั่งกรรมการยุทธศาสตร์ ชี้ ไม่รู้แนวคิด

Home / ข่าวการเมือง / ชัชชาติ ปฏิเสธนั่งกรรมการยุทธศาสตร์ ชี้ ไม่รู้แนวคิด

ชัชชาติ ปฏิเสธนั่งกรรมการยุทธศาสตร์ ชี้ ไม่รู้แนวคิดและติดภาระงานประจำ พร้อมขอโทษรองนายกฯ วิษณุ สื่อสารพลาด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โดยระบุว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ตนเองเป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 กันยายนนั้น ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อน และส่วนตัวทราบเรื่องเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 แต่ไม่ทราบว่าคืออะไร แต่ในช่วงค่ำได้มีรายชื่อในสื่อแล้ว แต่ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดี คงเป็นเรื่องเวลาที่กระชั้น และเท่าที่ทราบ กรรมการบางคนก็เป็นแบบนี้

อย่างไรก็ตาม การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีระยะเวลายาวไม่น้อยกว่า 20 ปี และ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติยังมีหน้าที่ตามมาตรา 10 ในการจัดทำแผนแม่บทให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และ มาตรา 26 ในการพิจารณาว่าการดำเนินการของหน่วยงานใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

รวมทั้งมีหน้าที่ในการติดตามแก้ไขปรับปรุงด้วย ซึ่งเป็นภาระงานสำคัญที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก ส่วนตัวไม่ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังติดภาระงานประจำที่เป็นพนักงานเต็มเวลาของบริษัทมหาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระด้านครอบครัว จึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ จึงขอไม่รับตำแหน่งกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะไปยื่นหนังสือในวันที่ 2 ตุลาคมนี้

ส่วนกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ออกมาให้ข้อมูลว่าตนเองรับเป็นกรรมการแล้วนั้น คงเป็นความบกพร่องของตนเองที่สื่อสารกับทีมงานของนายวิษณุ ไม่ชัดเจนเนื่องจากทีมงานได้แจ้งมาช่วงบ่ายของวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา แต่ส่วนตัวไม่ทราบเรื่องจึงขอดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนและจะแจ้งในวันถัดไป แต่ไม่ได้แจ้งกลับไป เลยทำให้ทีมงานอาจเข้าใจว่าส่วนตัวรับเป็นกรรมการแล้ว จึงขอโทษนายวิษณุ และขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติและให้โอกาสตนเอง ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนช่วยทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างก้าวหน้าต่อไปได้