กรุงเทพโพลล์ ข่าวINN ปรับครม.

กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนเชื่อปรับ ครม. แล้วจะดีขึ้น

Home / ข่าวการเมือง / กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนเชื่อปรับ ครม. แล้วจะดีขึ้น

กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนเชื่อปรับ ครม. แล้วจะดีขึ้น หวังปรับด้านเศรษฐกิจมากสุด ยังมั่นใจ ไม่ทำให้โรดแมปเปลี่ยนแปลง

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั้วประเทศ ทุกภูมิภาค จำนวน 1,166 คน ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม.จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น, ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจมากสุด

รองลงมาร้อยละ 46.7 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 24.5 ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในการปรับ ครม. ร้อยละ 57.5 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ และ ร้อยละ 55.1 ไม่อยากให้เป็น ครม. พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่ และร้อยละ 51.3 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับกระทรวงมาดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ร้อยละ 61.6 คาดหวังว่า หลังปรับ ครม. แล้ว จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น, ร้อยละ 48.6 หวังว่าจะมีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และร้อยละ 47.9 หวังว่าทุกภาคส่วนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 51.4 เชื่อมั่นมากว่า ปรับ ครม. แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป แต่ร้อยละ 47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด