กทม. ชวนประชาชนร่วมตอบ 6 คำถามนายกฯ ที่ 50 เขตตั้งแต่ 13 พ.ย. นี้

Home / ข่าวการเมือง / กทม. ชวนประชาชนร่วมตอบ 6 คำถามนายกฯ ที่ 50 เขตตั้งแต่ 13 พ.ย. นี้

กทม. เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบ 6 คำถามนายกฯ ได้ที่ 50 เขต ตั้งแต่ 13 พ.ย. นี้ ระหว่างเวลา 08.30 น.–16.30 น.

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงกรุงเทพมหานคร เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (คำถาม 6 ข้อ ) โดยให้กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงสำนักงานปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อซักถาม 6 ของนายกฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ในวันราชการระหว่างเวลา 08.30 น.–16.30 น. สำหรับผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ก่อนหน้านี้แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก

โดยประชาชนสามารถเดินทางมาตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรีได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เตรียมแบบสอบถามไว้ให้แล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นได้จากเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย www.damrongdhama.moi.go.th เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com