กฎหมายลูก ป.ป.ช. รัฐธรรมนูญ สนช.

สนช. มีมติไม่รีเซ็ต ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน ให้อยู่ต่อครบวาระ 9 ปี

Home / ข่าวการเมือง / สนช. มีมติไม่รีเซ็ต ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน ให้อยู่ต่อครบวาระ 9 ปี

สนช. มีมติผ่านวาระ 3 กฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช. 198 ต่อ 1 เสียง ไม่รีเซ็ต โดยให้กรรมการปัจจุบันอยู่ครบ 9 ปี

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ล้าสุด ได้ลงมติด้วยคะแนน 198 ต่อ 1 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) โดยก่อนหน้านี้เป็นการลงมติรายมาตรา ซึ่งสมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ได้ลงมติเห็นชอบในทิศทางเดียวกัน

ยกเว้นมาตรา 178 ที่กรรมาธิการปรับแก้ให้กรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน อยู่ทำหน้าที่ต่อจนครบวาระ 9 ปี จากเดิมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดให้อยู่ต่อได้เฉพาะ ป.ป.ช. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ลงมติด้วยคะแนน 157 เสียง แต่มีจำนวน 26 คนลงมติไม่เห็นชอบและงดออกเสียงจำนวน 29 คน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของ สนช.บางส่วน

ขณะที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มองว่า การปรับแก้ด้วยการยกเว้นไม่ให้นำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ป.ป.ช. บางเรื่องมาบังคับใช้ อาจสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตามภายหลัง สนช. ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว จะส่งให้ร่างฯ ให้ กรธ. และกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่า จะมีคำโต้แย้งกลับมาหรือไม่ภายใน 10 วัน ก่อนส่งให้ สนช. ลงมติเห็นชอบหรือไม่อีกครั้ง