ครม. ปีใหม่2561 มาตรการของขวัญปีใหม่2561

ครม.เห็นชอบ มาตรการของขวัญปีใหม่ 2561 ครอบคลุมกว่า 85 โครงการ

Home / ข่าวการเมือง / ครม.เห็นชอบ มาตรการของขวัญปีใหม่ 2561 ครอบคลุมกว่า 85 โครงการ
ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2561 รวม 85 โครงการ ครอบคลุมทั้งการเดินทาง – ท่องเที่ยว -ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน – สินเชื่อ – เกษตร

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมาตรการของขวัญปีใหม่ในปี 2561 รวม 85 โครงการ โดยมีทั้งของขวัญสำหรับประชาชนทั่วไป, ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร, คนรักสุขภาพ และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดย 85 โครงการ มีดังนี้

– ด้านการเดินทาง ฟรีค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ (M7)-วงแหวน(M9) ตั้งแต่เวลา 00.01 น.วันที่ 28 ธ.ค.60 ถึงเวลา 24.00 น.วันที่ 4 ม.ค.61, อาชีวะอาสาอำนวยความสะดวกและบริการฟรี เช่น ตรวจสภาพรถ บริการน้ำดื่ม อาหารให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่, ชื่นชม…ช่างประชารัฐ ให้บริการช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนกว่า 1 พันคน, ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลปีใหม่, ติดตั้ง Mobile Application-TVIS (การจราจร กล้องวงจรปิด เรดาร์ตรวจอากาศ),

– ด้านการท่องเที่ยว ลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง, ฟรีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง และมอบส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์และบ้านพักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ฟรีค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) จ.ภูเก็ต และพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง, ฟรีค่าเข้าชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จ.ปทุมธานี และค่าเข้าชม Space inspirium จ.ชลบุรี, ฟรีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติสาสตร์ทุกแห่ง พร้อมทั้งแจกโปสการ์ดอุทยานประวัติศาสตร์, จัดการแสดงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค การแสดงโขน บริเวณหน้าพระเมรุมาศ),

– ด้านการสื่อสาร บมจ.ทีโอที (TOT) ยกเว้นค่าบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าโทรศัพท์ประจำที่และลูกค้า TOT3G ระบบรายเดือน, CAT มอบส่วนลดบริการต่างๆ และให้ CAT free Wi-Fi ที่จ.ภูเก็ต และ จ.เชียงใหม่, ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตประชารัฐ) ฟรีหมู่บ้านละ 1 จุด รวม 24,700 หมู่บ้าน,

– ด้านการใช้จ่าย เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมใน 76 จังหวัด, จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด, ปตท.มอบข้าวถุงฟรีแก่ประชาชนที่เติมน้ำมันในปั้ม ปตท.วันที่ 1 ม.ค.61, อำนวยความสะดวก ลดสำเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

– ด้านศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา (สวนมนต์ข้ามปีฯ ไหว้พระ 10 วัด),

– ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพิ่มช่องทางร้องทุกข์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบ HOT LINE 10 คู่สาย รวมทั้งให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอด 24 ชม., ลดค่าใช้จ่ายหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการประนามข้อพิพาทให้กับประชาชน, ให้บริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารฟรีของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์,

– ด้านนโยบายสินเชื่อ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,

– ด้านโยบายเกษตร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พ.ย.60 ไม่เกิน 3 แสนบาท, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คืนเงิน 1 พันบาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน, ธอส.จัดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย บุคลากรภาครัฐและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษต้ำสุดที่ 2.5% ต่อปี, สำนักงานธนานุเคราะห์ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย, โครงการตลาดประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย, เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ, ให้บริการขนส่งข้าวเพื่อช่วยชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ

– ด้านของขวัญสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจังหวัดละ 65 คน โดยมอบเช็คเงินสด/ชุดของใช้มูลค่า 1 พันบาท, เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป มูลค่ารายละ 1-2 พันบาท, มอบ DEPA Literacy Voucher แก่ผู้พิการไทย 200 รายๆ ละ 1 หมื่นบาท เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้, พัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ 200 เครื่อง, เปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง (สายไหม มีนบุรี อ้อมน้อย และลาดกระบัง)

– ด้านของขวัญสำหรับคนรักสุขภาพ ได้แก่ พัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว, พัฒนานวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่น “RDU รู้เรื่องยา” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลยาได้ทั่วถึงและเป็นประโยชน์ต่อการเข้ารับการรักษาจากบุคลากรทางการเพทย์

นอกจากนี้ ครม. เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 โดยจะมีการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามที่กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน) เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลง โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้กำหนดเป้าหมายดำเนินงานด้วยตนเอง และเน้นการดำเนินงานในอำเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง รวมทั้งให้จังหวัดมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย

โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมี 6 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และ และ 6. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ