นายกฯยันญี่ปุ่นการเมืองไทยยังแข็ง-ไร้ปัญหา

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯยันญี่ปุ่นการเมืองไทยยังแข็ง-ไร้ปัญหา

14-08-08-01

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ญี่ปุ่นยังต้องการเป็นหุ้นส่วนในด้านธุรกิจกับประเทศไทย ย้ำ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ไม่มีปัญหา

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง โดยทันทีที่มาถึง นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มภารกิจแรกทันที คือการพบปะทีมไทยแลนด์ ในกรุงโตเกียว

เพื่อมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานในญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นด้านการตลาดสินค้าบริการ และการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บีโอเอ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย อันจะเป็นการขยายตลาดสินค้าการลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้น

โดยหลังจากพบกับ ทีมไทยแลนด์แล้ว นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีมไทยแลนด์ ยืนยัน ต้องการร่วมมือกับประเทศไทยในความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและ เอกชน ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงความต้องการแรงงานไทยในญี่ปุ่น ในธุรกิจสปา และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

เพราะญี่ปุ่น กำลังมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับโลก ในฐานะคนไทยสามารถใช้ประโยชน์ในช่วงค่าเงินเยนแข็งตัวได้ในทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ทีมไทยแลนด์ยอมรับว่า ประเทศญี่ปุ่น ยังกังวลกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย แต่ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ญี่ปุ่นยังต้องการเป็นหุ้นส่วนในด้านธุรกิจกับประเทศไทย ย้ำ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ไม่มีปัญหา

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง โดยทันทีที่มาถึง นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มภารกิจแรกทันที คือการพบปะทีมไทยแลนด์ ในกรุงโตเกียว

เพื่อมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานในญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นด้านการตลาดสินค้าบริการ และการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บีโอเอ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย อันจะเป็นการขยายตลาดสินค้าการลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้น

โดยหลังจากพบกับ ทีมไทยแลนด์แล้ว นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีมไทยแลนด์ ยืนยัน ต้องการร่วมมือกับประเทศไทยในความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและ เอกชน ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงความต้องการแรงงานไทยในญี่ปุ่น ในธุรกิจสปา และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

เพราะญี่ปุ่น กำลังมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับโลก ในฐานะคนไทยสามารถใช้ประโยชน์ในช่วงค่าเงินเยนแข็งตัวได้ในทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ทีมไทยแลนด์ยอมรับว่า ประเทศญี่ปุ่น ยังกังวลกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย แต่ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ไอเอ็นเอ็น