ดุสิตโพล, ปีใหม่ 2561, ข่าวสดวันนี้

ดุสิตโพลเผย คนไทยขอปี61 นายกฯ พัฒนาเศรษฐกิจ ทำประเทศมั่นคง มีเลือกตั้ง

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพลเผย คนไทยขอปี61 นายกฯ พัฒนาเศรษฐกิจ ทำประเทศมั่นคง มีเลือกตั้ง
สวนดุสิตโพล ประชาชน ขอในปี 2561 นายกรัฐมนตรีพัฒนาเศรษฐกิจ ทำตามสัญญา มีเลือกตั้ง หวังคนไทยสามัคคี

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,143 คน ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อเข้าสู่ปีใหม่เป็นช่วงที่คนไทยต่างคาดหวังสิ่งใหม่ๆ ที่ดี เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคมในปี 2561 จึงได้สำรวจถึงความต้องการของประชาชน เพื่อทราบว่าอยากได้อะไรจากบุคคลสำคัญในบ้านเมือง พบว่า

ประชาชนร้อยละ 55.65 อยากให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ส่วนร้อยละ 25.30 อยากให้บริหารประเทศเจริญก้าวหน้า และร้อยละ 23.51 ทำตามสัญญา มีการเลือกตั้ง ขณะที่ร้อยละ 71.40 คนไทยด้วยกัน อยากให้มีความสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน

นอกจากนี้ ในฐานะคนไทยอยากให้อะไรกับประเทศในปี 2561 พบว่า ร้อยละ 59.09 อยากเป็นคนดี ทำตามรอยพ่อหลวง รองลงมาร้อยละ52.06 สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ รักสามัคคีกัน และร้อยละ 28.68 จะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น