เลขาฯต้านคอร์รัปชัน ชี้ นายกฯ ยังไม่ผิด!! ปมซื้อสุนัขบางแก้วแจกลูกน้อง

Home / ข่าวการเมือง / เลขาฯต้านคอร์รัปชัน ชี้ นายกฯ ยังไม่ผิด!! ปมซื้อสุนัขบางแก้วแจกลูกน้อง

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้ ยังไม่สามารถเอาผิด นายกฯ กรณีซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้วแจกได้ เผย หากมีการรับมอบเกิดขึ้นเข้าข่ายผิดกฎหมายชัดเจน

จากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้ว 3 ตัว และมอบสุนัข 2 ตัวเป็นของขวัญให้กับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งถือว่ามีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศของ ป.ป.ช. นั้น แม้นายกฯ จะระบุภายหลังว่าใครอยากได้ให้มาซื้อต่อก็ตาม เรื่องนี้ทางด้าน นายมานิต นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ชี้ว่า ขณะนี้ ยังไม่สามารถเอาผิด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้

เนื่องจากยังไม่มีการรับมอบสุนัข ซึ่งเป็นเพียงแค่การบอกกล่าวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการรับมอบสุนัขดังกล่าวไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม “ผู้รับ ถือว่า ผิดกฎหมาย” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อ 5 (2) ของประกาศกรรมการ ป.ป.ช.

เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 เขียนไว้ชัดเจนว่า “ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ควรได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกตามกฎหมาย ซึ่ง กรรมการ ป.ป.ช. กำหนดไว้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐจะรับทรัพย์สินมูลค่าเกิน 3,000 บาทไม่ได้” แต่อย่างไรก็ดี หากมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้รับสิ่งของนั้นได้ ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย