คนจน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัญหาหนี้สิน ผู้มีรายได้น้อย ออมเงิน

นายกฯ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน แนะการออมคือทางออกที่ดีที่สุด

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน แนะการออมคือทางออกที่ดีที่สุด

นายกฯ เร่งแก้ปัญหาความยากจน หนี้สินประชาชนผู้มีรายได้น้อย แนะการออมคือทางออกที่ดีที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ปัญหาหนี้สินเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นภาระของผู้มีรายได้น้อย ที่ฉุดรั้งการพัฒนาคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยหนี้ครัวเรือนของประเทศอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายสาธารณะ ที่ไม่ได้มุ่ง หรือส่งเสริมการออมอย่างจริงจัง และมีลักษณะเป็นบริโภคนิยมในอดีต

แม้ 3 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขหนี้ครัวเรือนจะลดลงบ้าง แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็อาจยังกระจายไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังต้องพึ่งพาการกู้ยืม จนไม่สามารถจะหลุดพ้นจาก “วงจรหนี้” รัฐบาลจึงมีมาตรการหลายอย่าง ทั้งการปรับโครงสร้างการพักชำระหนี้เกษตรกร รวมทั้งคลินิกแก้หนี้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

แต่ทั้งหมด เป็นเพียงมาตรการเยียวยาระยะสั้น จำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มรายได้ ซึ่งรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในหลายด้านแล้ว และอยากให้ประชาชนปรับตัว เพิ่มวินัยการเงินและการเก็บออมให้มากยิ่งขึ้นด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่ออีกว่า การออมมีหลายวัตถุประสงค์ เพื่อมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ และถือว่าการออมในวันนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญช่วยสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้กับทุกคน ไม่ต้องการให้ทุกคนรวย แต่อยากให้ทุกคนมีเงินใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนและครอบครัวในอนาคต ซึ่งการออมอาจจะไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องคิดกันเอง ส่วนตัวก็ขอเสนอแนวคิดง่ายๆ แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ขั้นแรก คือ ใช้ 70 ออม 30 เปอร์เซ็นต์ และขั้นที่ 2 หากโชคดีเหลือจ่ายก็นำไปเก็บเพิ่มเหมือนเนื้อเพลง “เหลือเก็บเหลือจ่าย” ของอัสนี – วสันต์ โชติกุล