นายก ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่น้ำโขง

นายกฯ บินกัมพูชา ร่วมประชุมผู้นำแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ บินกัมพูชา ร่วมประชุมผู้นำแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ที่ประเทศกัมพูชา

วันที่ 10 ม.ค. เมื่อเวลา 12.20 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 โดยนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาจะเป็นประธานร่วมกับจีน ภายใต้หัวข้อ แม่น้ำแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา (Our River of Peace and Sustainable Development) ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะทบทวนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกจากการประชุมผู้นำฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมี.ค. 2559 พร้อมทั้งจะกำหนดทิศทางและกิจกรรมของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในอนาคต

โดยสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม จะหารือร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วม ความสมัครใจ และหลักฉันทามติ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนอีกด้วย ทั้งนี้ นายกฯและคณะจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 22.40 น. วันเดียวกันนี้