ข่าวINN ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ คณะรัฐมนตรี บัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.

เปิดกรุ ครม.ประยุทธ์ 5 ชุติมา รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์รวยสุด 239 ล้าน

Home / ข่าวการเมือง / เปิดกรุ ครม.ประยุทธ์ 5 ชุติมา รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์รวยสุด 239 ล้าน
ปปช. เปิดทรัพย์สิน รัฐมนตรีใหม่ ในคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 พบ ชุติมา บุณยประภัศร  มีมากสุด 239 ล้านบาท ขณะที่ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล  น้อยสุด 31 ล้าน ด้าน “พล.อ.ฉัตรชัย”-“พล.อ.อนันตพร”-“พล.ต.อดุลย์” ไร้หนี้สิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินสูงสุด ในผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีทรัพย์สินรวม 239,336,966.96 บาท มีหนี้สิน 475,757.53 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 238,861,209.43 บาท ขณะที่ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 238,253,984.34 บาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 34,821,156.45 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทรัพย์สิน 34,821,156.45 บาท

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 27,625,515.09 บาท มีหนี้สิน 1,495,693.59 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,129821.50 บาท ขณะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีทรัพย์สินรวม 27,625,515.090 บาท

ป.ป.ช., บัญชีทรัพย์สิน, ครณรัฐมนตรี, ข่าวสดวันนี้, ข่าวINN

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สินรวม 48,804,646.70 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 48,913,486.65 บาท

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง มีทรัพย์สินรวม 33,024,637.64 บาท มีหนี้สิน 2,175,609.50 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 30,849,028.14 บาท

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สินรวม 87,545,680 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 87,339,445 บาท

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินรวม 101,136,749.37 บาท มีหนี้สิน 10,300,000 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 90,836,749.37 บาท ขณะที่ช่วงผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สิน 101,129,102.92 บาท

ส่วนรัฐมนตรีป้ายแดง ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พบว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 179,116,947 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีทรัพย์สิน 84,566,662 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินอื่น เช่นทองคำแท่ง 55 บาท,นาฬิกา 3 เรือน 30,000 บาท, อาวุธปืน สร้องคอทองคำพร้อมพระเครื่อง

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 72,480,544 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยมีเงินฝาก เงินลงทุนเกือบ 51 ล้านบาท มีโรงเรือนและสิ้งปลูกสร้าง 17 ล้านบาท

นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 67,144,730 บาท มีหนี้สิน 210,000 บาท มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 125,0000 บาท เป็นจี้มรกตล้อมเพชร แหวนเพชร พร้อมข้อมือเพชร

ส่วนนายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 60,073,687 บาท มีหนี้สิน 59,239 บาท โดยมีทรัพย์อื่นมูลค่า 603,000 บาท ที่เป็นแหวนเพชรต่างหูเพชร และเครื่องประดับอื่นๆ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 29,320,171 บาท มีหนี้สิน 6,316,092 บาท มีทรัพย์สินอื่นเป็นเปียโน 1 หลังมูลค่า 535,500 บาท

นายกฎษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 17,541,927 บาท มีหนี้สิน 2,273,858 บาท มีทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ประกอบด้วย แหวน นาฬิกา สร้อยคอ พระเครื่อง อาวุธปืน ทองรูปพรรณและเครื่องประดับ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีทรัพย์สิน 28,489,813 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา 1 เรือนมูลค่า 130,000 บาท (Omega Seamaster Aqua Terra)

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 16,028,670 บาท ไม่มีหนี้สิน

และ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 30,234,355 บาท โดยมีทรัพย์สิน 31,868,090 บาท มีหนี้สิน 1,633,736 บาท