ข่าวสดวันนี้, ประชาธิปไตยไทยนิยม

นายกฯ ย้ำไทยนิยม คือการมีเอกลักษณ์ แต่ไม่ทิ้งหลักสากล

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ย้ำไทยนิยม คือการมีเอกลักษณ์ แต่ไม่ทิ้งหลักสากล
นายกรัฐมนตรี ย้ำไทยนิยมคือการมีเอกลักษณ์ ประชาธิปไตยที่ไม่ทิ้งหลักการสากล ยืนยันไม่มุ่งหวังทางการเมือง แค่หวังประเทศหลุดพ้นความยากจน-ขัดแย้ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : One Country One Team”

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า งานวันนี้เป็นงานสำคัญที่ทำให้ประเทศ ที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ในฐานะข้าราชการของประชาชนไม่ว่าพลเรือน ตำรวจ และทหาร ซึ่งระยะเวลานี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ซึ่งคำว่าไทยนิยม คือการมีเอกลักษณ์นิยมในหลักการ นิยมประชาธิปไตย ที่ไม่ทิ้งหลักการสากล

นายกรัฐมนตรี, ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ซึ่งส่วนตัวไม่เคยให้ยกเลิกหลักการใดๆ ดังนั้น เวลาต่อจากนี้จะเป็นระยะเวลาสำคัญที่สุด เพราะต้องทำให้ประเทศพ้นกับดัก จึงต้องเตรียมความพร้อมให้มีกรอบคิด ขณะเดียวกัน ขอขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งตลอดมา 3 ปีที่ผ่านมาหลายคนมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ แต่ส่วนตัวพยายามทำเต็มที่ในหน้าที่ของตนเอง

ทั้งนี้ โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทุกมิติ แต่ยืนยันว่าความมั่นคงมีความจำเป็น แต่กลับพบว่า ส่วนใหญ่กลับมองว่าไทยควรมุ่งเน้นสงครามโซเชียล มากกว่าการสร้างความมั่นคงทางทหาร หากคิดแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะไทยมีเส้นเขตแดนรอบประเทศกว่า 5,000 กิโลเมตร พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยไม่รบกับใครทั้งสิ้น แต่ไม่อยากให้เกิดการก้าวล่วงอธิปไตย ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่าง เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันหน้า

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวยืนยันว่า ส่วนตัวไม่มุ่งหวังทางการเมือง แต่ต้องการให้ไทยหลุดพ้นความยากจน ความขัดแย้งและการพัฒนาล่าช้า แต่ไม่กล่าวอ้างว่าตนเองทำให้ดีที่สุด แต่ก็ได้ริเริ่มทำแล้ว