นายกฯ ศรีสุวรรณ จรรยา เลือกตั้ง โรดแมป

ศรีสุวรรณ ร้องนายกฯ ใช้อำนาจยับยั้ง สนช. อย่ายืดเลือกตั้ง

Home / ข่าวการเมือง / ศรีสุวรรณ ร้องนายกฯ ใช้อำนาจยับยั้ง สนช. อย่ายืดเลือกตั้ง
ศรีสุวรรณ  ร้องนายกฯ ใช้อำนาจยับยั้ง กมธ.สนช. ยืดเวลาใช้บังคับ พ.ร.ป.ส.ส. หวั่นกระทบโรดแมปเลือกตั้ง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจในการยับยั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ที่จะขยายเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมาย หลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน เพราะจะกระทบโรดแมปจัดการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเสื่อมศรัธาในตัวนายกฯและคสช. อีกทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ สนช. เองในการรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่มาจากเงินภาษีของประชาชน

ดังนั้นหากที่ประชุม สนช. ยังคงดึงดันพลักดันแนวทางดังกล่าวที่องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะร้องเรียน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการเอาผิดสมาชิกที่ยกมือเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชน ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบท้องถิ่นและร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับนั้น ซึ่งเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ไม่สอดรับกับการปฏิรูปการเมือง อาทิ

การกำหนดให้ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องมีทะเบียนบ้านในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี การกำหนดวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทำให้ผู้ลงสมัครเป็นนักการเมืองกลุ่มเดิมๆ ไม่มีนักการเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิและส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม และยังเป็นการทำกฎหมายที่ไม่สอดรับการกับปฏิรูปการเมือง