ข่าวINN นายก ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาล

นายกฯ สั่งปรับงาน PR จัด ‘มีทเดอะเพรส’ เริ่ม 25 ม.ค.นี้

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ สั่งปรับงาน PR จัด ‘มีทเดอะเพรส’ เริ่ม 25 ม.ค.นี้
นายกรัฐมนตรี สั่งปรับมาตรการPR ผลงาน จัด “มีทเดอะเพรส” มอบ “วิษณุ” แจงเรื่องกฏหมาย เริ่ม 25 ธ.ค.นี้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า วันนี้นายกรัฐมนตรี มีข้อสังการเกี่ยวกับการปรับมาตรการประชาสัมพันธ์ที่ได้มอบหมายให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดกิจกรรม Meet the press โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้พบปะกับสื่อมวลชน เชื่อว่าสื่อคงอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายในหลายเรื่อง ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 13.30 น.

ทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีอยากให้มีสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคนถามกับคนตอบ เพราะที่ผ่านมามีปัญหาในการสร้างความรับรู้ไม่สามารถกระจายไปได้จึงจะมาขอคำแนะนำจากสื่อมวลชนว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไร โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมกินข้าวพร้อมสื่อทุก 2 เดือนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

พล.ท.สรรเสริญ ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดอยู่ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ระบบน้ำเสียชุมชนที่กระจายลงไปอยู่ในท้องถิ่นและสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังคงมีการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน จึงมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้องค์การจัดการน้ำเสียมาอยู่ในภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ระบบน้ำทั้งระบบอยู่ภายใต้การทำงานในหน่วยงานเดียวกันเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องและเป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 2545 ให้มีความเหมาะสม โดยอนุญาติให้องค์กรต่างประเทศ ,ต่างชาติ,ต่างด้าว เข้ามาดำเนินการอนุญาโตตุลาการ ได้ในประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุญาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดกระบวนการวุ่นวายที่ซับซ้อน และสร้างความน่าเชื่อถือจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการของทุกประเทศทั่วโลก และมีความเป็นสากล