ข่าวINN เลือกตั้ง โพล

โพลชี้คนไทยกว่า 84.63 % สนใจข่าวเลื่อนเลือกตั้ง อยากรู้เหตุผลของรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / โพลชี้คนไทยกว่า 84.63 % สนใจข่าวเลื่อนเลือกตั้ง อยากรู้เหตุผลของรัฐบาล
สวนดุสิตโพล เผย คนสนใจข่าวเลื่อนเลือกตั้ง-การโต้ตอบการเมือง พร้อมอยากรู้เหตุผลท่าทีของรัฐบาล มองมีผลต่อประเทศ เศรษฐกิจ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความสนใจของประชาชน จำนวน 1,217 คน เรื่อง “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ในช่วงนี้ โดยทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนกระแสข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยที่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและติดตาม และเป็นประเด็นร้อนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ทั้งจากกลุ่มนักวิชาการ นักการเมือง และกลุ่มคนทั่วไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องเลื่อนการเลือกตั้ง เป็นอันดับ 1 หรือ ร้อยละ 84.63 เพราะอยากรู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด เหตุผลที่แท้จริงในการเลื่อนเลือกตั้งของรัฐบาล มีผลต่อการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งมีประชาชนวิตกกังวลในเรื่องนี้ ร้อยละ 59.81

ขณะที่ อันดับ 2 ประชาชนสนใจการตอบโต้ทางการเมืองของรัฐบาลกับนักการเมือง และกลุ่มเคลื่อนไหว ร้อยละ 66.72 เพราะอยากรู้ข้อเท็จจริง มีหลายประเด็นที่น่าติดตาม จะได้เห็นแนวคิด เหตุผล และท่าทีของแต่ละฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหว รัฐบาลจะออกมาแก้ปัญหาอย่างไร และประชาชนมีความวิตกวังวล ร้อยละ 49.75 ส่วนอันดับ 3 ประชาชนสนใจเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 54.07 เป็นกฎหมายสำคัญ แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ควรมีความรู้ความเข้าใจไว้บ้าง มีผลต่อการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และนักการเมือง และประชาชนมีความวิตกกังวล ร้อยละ 55.02

ส่วนอันดับ 4 ประชาชนมีความสนใจเรื่องความเคลื่อนไหวกลุ่มต้านรัฐบาล กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ร้อยละ 53.41 เพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะบานปลายหรือไม่ จะมีใครหรือคนกลุ่มใดออกมาร่วมด้วยอีก ใครอยู่เบื้องหลัง รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร และประชาชนมีความวิตกกังวล ร้อยละ 55.38 และอันดับ 5 ประชาชนให้ความสนใจเรื่องคดีทางการเมืองที่ค้างคา ร้อยละ 49.71 เพราะอยากให้ดำเนินคดีอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้ที่ทำผิดจะได้รับการลงโทษอย่างไร เป็นคดีสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองรัฐบาล โดยมีประชาชนวิตกกังวล ร้อยละ 57.69