3 อดีต รมต. ทรัพย์สิน ป.ป.ช. ปนัดดา ดิศกุล พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐบาลบิ๊กตู่

เปิดกรุทรัพย์สิน 3 อดีต รมต. หลังพ้นตำแหน่ง ‘มล.ปนัดดา-พิเชฐ’ รวยขึ้น

Home / ข่าวการเมือง / เปิดกรุทรัพย์สิน 3 อดีต รมต. หลังพ้นตำแหน่ง ‘มล.ปนัดดา-พิเชฐ’ รวยขึ้น
เปิดกรุ! ทรัพย์สิน 3 อดีต รมต. รัฐบาลบิ๊กตู่ หลังพ้นตำแหน่ง ‘มล.ปนัดดา-พิเชฐ’ รวยขึ้น ขณะที่ ธีระเกียรติ มีทรัพย์สินลดลง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 ราย

ประกอบด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 1,319 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง ปี 2559 มีทรัพย์สิน 1,315 ล้านบาท จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินฝากของคู่สมรส

สำหรับบัญชีทรัพย์สินของนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า เมื่อวันที่เข้ารับตำแหน่งมีทรัพย์สิน 68,436,865 บาท ส่วนเมื่อวันที่พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปีมีทรัพย์สิน 78,765,248 บาท ซึ่งพบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท จากเงินฝากและเงินลงทุน

ขณะที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับครั้งพ้นตำแหน่ง ปี 2559 มีทรัพย์สิน 50 ล้านบาท จึงมีทรัพย์สินลดลง 4 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากเงินฝากของคู่สมรสที่หายไปกว่า 3 ล้านบาท