MBK 39 We walk คสช. รธน. สิทธิมนุษยชน เพื่อไทย

เพื่อไทย จี้ คสช. ยุติดำเนินคดีกับ นักศึกษา-ประชาชน ที่ใช้สิทธิ์ตาม รธน.

Home / ข่าวการเมือง / เพื่อไทย จี้ คสช. ยุติดำเนินคดีกับ นักศึกษา-ประชาชน ที่ใช้สิทธิ์ตาม รธน.
เพื่อไทย ออกแถลงการณ์จี้ คสช.-รัฐบาล ยุติดำเนินคดีกับ นักศึกษา-ประชาชน กลุ่ม We walk และกลุ่ม MBK 39 ที่ใช้สิทธิ์ตาม รธน.

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง คสช. และรัฐบาล ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนำประเทศกลับสู่ความเป็นปกติสุข โดยระบุ ได้ติดตามสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ ตั้งแต่มีการยึดอำนาจเมื่อปี 2557 เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และผู้มีอำนาจกลับไม่ตระหนักรวมถึงไม่ตั้งใจที่จะแก้ปัญหา โดยเฉพาะท่าทีของรัฐบาล และ คสช. ที่ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ

ซึ่งย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพราะต้นธารของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดจาก คสช. ได้ออกประกาศและคำสั่ง ที่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น จับกุมคุมขังโดยไม่ต้องมีหมาย, การห้ามชุมนุมทางการเมือง การห้ามมิให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง การดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร เป็นต้น อีกทั้ง การประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ มิได้ช่วยให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนยุติลง

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย เสนอให้ คสช. และรัฐบาล ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทันที ด้วยการยกเลิกประกาศและคำสั่งที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยุติการดำเนินคดีกับนักศึกษาและประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในนามกลุ่ม “We walk” และกลุ่ม “MBK 39” ยุติการใช้กฎหมายปิดปาก และยุติการดำเนินคดีกับสื่อมวลชน นักการเมือง และประชาชนที่เห็นต่าง เพราะความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ กลับคืนสู่ความเป็นปกติสุข มิได้ ถ้าปราศจากการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง