นายก ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไทยนิยม

‘ประยุทธ์’ ย้ำไทยนิยมมุ่งสร้างชาติ ไม่ใช่การแจกเงิน ลั่นไม่ให้มีทุจริต

Home / ข่าวการเมือง / ‘ประยุทธ์’ ย้ำไทยนิยมมุ่งสร้างชาติ ไม่ใช่การแจกเงิน ลั่นไม่ให้มีทุจริต
“พล.อ.ประยุทธ์” เตือนประชาชนไม่ให้ใครบิดเบือนราคาข้าว ย้ำไทยนิยมมุ่งสร้างชาติ ไม่ใช่การแจกเงิน ลั่นไม่ให้มีทุจริต

วันนี้(21 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรเชื่อมโยงตลาดประชารัฐ รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพบนพื้นฐานความต้องการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยยึดหลักแนวคิด เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุย ทักทายและอุดหนุนพ่อค้า แม่ค้า พร้อมสอบถามรายได้ และยังกล่าวว่า การลงมาวันนี้ถือเป็นโครงการแรกที่รัฐบาลเปิดทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน และส่งเสริมให้มีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรัฐบาลมาให้ความรู้ ทั้ง เทคโนโลยี เครื่องไม้เครื่องมือเป็นกลุ่มสหกรณ์ และความรู้เรื่องทุนครอบครัวของเกษตรกร

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเตือนประชาชนอย่าให้ใครมาบิดเบือนราคาข้าวที่ได้แก้ไข โดยโครงการไทยนิยมคือคนไทยนิยมสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและส่วนรวมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเงินทุกบาทจะต้องไม่มีการรั่วไหลใครทุจริตขอให้บอกมา เพราะการเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยจะต้องเป็นแบบยั่งยืน และต้องดูสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องนั้นใช่หรือไม่ เพราะไม่ใช่ก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่เมื่อถึงเวลาก็จะสามารถเลือกตั้งได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวขอบคุณทุกร้านทุกคน และได้มอบแนวทางไปว่า อะไรที่ทำแล้วได้กำไรให้ทำต่อไป ตลอดจนเรียนรู้การผลิตและการตลาดที่ต้องดูว่ามีคนซื้อหรือไม่ อาจจะมีการตั้งกล่องรับฟังคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุง ขณะเดียวกันหากยังมีใครแจกเงินอยู่ขออย่าไปเชื่อ และอย่าให้ใครมาบิดเบือนสร้างความร้าวฉาน ซึ่งส่วนตัวก็ไม่เคยแจกเงินให้ใครทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ได้รับปัญหาใดขอให้ไปรวบรวมมา พร้อมกล่าวด้วยว่าคนไทยบางส่วนยังไม่เข้าใจกฏหมาย ที่ส่วนใหญ่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนและทำให้เกิดความเท่าเทียม จึงขอให้ทุกคนเรียนรู้กฏหมายเพื่อไม่ให้คนที่รู้กฏหมายมาเอารัดเอาเปรียบได้