ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพชรบุรี โรงแรมดุสิตธานี

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี
นายกฯ เป็นประธานประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี คาดหารือแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด เสริมศักยภาพการคมนาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ

เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และ ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการหารือเรื่องของการพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว การค้าส่ง-ค้าปลีก การเพิ่มมูลค่าทางการค้า และ การขนส่งจากอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ มีวาระสำคัญ โดยคาดว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมเสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะเวลา 4 ปี

ตั้งแต่ปี 2561-2564 ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา วงเงินงบประมาณรวม 1,853 ล้านบาท

ด้านกระทรวงคมนาคม จะเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่ง โดยจะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลตามโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ในพื้นที่ตั้งแต่ เพชรบุรี-หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เพื่อสร้างเป็นถนนสำรองเลียบชายฝั่งทะเล

ในกรณีที่ถนนหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม น้ำท่วม ทำให้การสัญญาจากภาคใต้ขึ้นและลงไม่ได้ก็ให้สามารถใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งแทน  พร้อมทั้งเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง หรือ ไฮสปีดเทรนเส้นทาง กทม.-หัวหิน เนื่องจากผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี แล้ว

ขณะเดียวกัน จะเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่อพัฒนาการขนส่งทางอากาศ สนามบินบ่อฝ้าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมท่าอากาศยานที่มีการเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศเพิ่ม โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชีย เข้ามาทำการบินจากสนามบินหัวหิน-กัลป์ลาลัมเปอร์ มาเลเชีย

ตลอดจนจะรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ปี 2560 ใน 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่งผลกระทบทำให้สะพานขาดที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอทับสะแก