การเมือง ข่าวINN พรป.ป.ป.ช. รัฐธรรมนูญ สนช.

มติเอกฉันท์! พรป. ป.ป.ช. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หลัง สนช. ยื่นตีความ

Home / ข่าวการเมือง / มติเอกฉันท์! พรป. ป.ป.ช. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หลัง สนช. ยื่นตีความ
ศาลมีมติเอกฉันท์! ชี้ขาดร่าง พรป. ป.ป.ช. ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หลัง 32 สนช. ยื่นตีความ

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้องกรณีที่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช. จำนวน 32 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 267 วรรคห้า มาตรา 145 และมาตรา 263 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. … มาตรา 185 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ จากการพิจารณาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ทำความเห็นส่วนตัวเป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมและที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัย ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. … มาตรา 185 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 11 (1) และ (18) มิให้นำมาใช้บังคับ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ