ข่าวINN ป.ป.ท. เงินคนจน

บอร์ดป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน ‘เงินคนจน’ เพิ่ม3จังหวัด

Home / ข่าวการเมือง, คลิป / บอร์ดป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน ‘เงินคนจน’ เพิ่ม3จังหวัด

บอร์ดป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงศูนย์คนไร้ที่พึ่งเชียงราย-อุบลฯ-นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อุดรธานี

นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมด้วยกรรมการ ป.ป.ท. ได้ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ 21/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท.ด้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี และนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว 7 จังหวัด คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี ตราด น่าน