ข่าวINN คสช. ดุสิตโพล ประชาชน พรรคการเมืองใหม่ ม.44 สำรวจความคิดเห็น

โพล เผย ประชาชนหนุน คสช. แจงปม ม.44 ปลดสมชัย มองใช้อำนาจเกินไป

Home / ข่าวการเมือง / โพล เผย ประชาชนหนุน คสช. แจงปม ม.44 ปลดสมชัย มองใช้อำนาจเกินไป
โพล เผย ประชาชนอยากได้พรรคใหม่ที่ดีทำเพื่อประชาชน หนุน คสช. แจงปม ม.44 ปลดสมชัย ขณะที่บางส่วนมองใช้อำนาจมากเกินไป

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,236 คน ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในห้วงนี้ โดยความคิดเห็นของประชาชน กรณี การยื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยร้อยละ 41.59 อยากได้พรรคการเมืองที่ดี มีคุณภาพ เน้นทำประโยชน์เพื่อประชาชน ร้อยละ 39.27 ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น มีทั้งพรรคเก่าและใหม่ และ 37.72 มีจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความสับสน จำไม่ได้

ส่วน ความคิดเห็นของประชาชน กรณี สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก ส.ว. ร้อยละ 40 อยากให้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขัดกับกฎหมาย ร้อยละ 35.36 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้คนบางกลุ่มไม่พึงพอใจ ร้อยละ 28.10 อาจมีผลต่อการเลือกตั้ง เป็นการยื้อเวลา

ความคิดเห็นของประชาชน กรณี การโต้เถียงในประเด็นการเมืองต่างๆของแต่ละพรรคการเมือง ร้อยละ 52.65 อยากให้โต้เถียงในเรื่องที่มีสาระ เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ร้อยละ 29.31 เป็นเกมการเมือง ต้องการให้เกิดเป็นกระแส ร้อยละ 19.17 ได้เห็นท่าที แนวคิดของแต่ละพรรค ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ขณะที่ กรณี คสช. ใช้ ม.44 ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พ้นจากตำแหน่ง กกต. ร้อยละ 39.24 ควรมีการชี้แจงเหตุผล ที่มาที่ไปให้สังคมได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ร้อยละ 32.72 เป็นการใช้อำนาจมากเกินไป ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ร้อยละ 32.46 กระทบต่อภาพลักษณ์ของ คสช. มีผลต่อความเชื่อมั่น

และ จากกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆเหล่านี้ ประชาชนคิดว่าสะท้อนการเมืองไทยอย่างไรบ้าง ร้อยละ 56.87 ยังมีความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ร้อยละ44.35 การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ ทำให้ประเทศไม่พัฒนา ร้อยละ 30.32 ควรมีการเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจด้วยตนเอง

และประชาชนคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี จะควบคุมสถานการณ์ (เอาอยู่) หรือไม่? ร้อยละ 51.21 เอาอยู่ มีอำนาจพิเศษ มีกำลังทหาร เด็ดขาด ตั้งใจที่จะแก้ปัญหา น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ ร้อยละ 19.18 เอาไม่อยู่เพราะ บ้านเมืองมีปัญหาหลายด้าน แก้ไขได้ยาก มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประชาชนขาดความเชื่อมั่น แต