ข่าวINN ข้าราชการ ครม. ทุจริต โกง

ครม. เห็นชอบมาตรการปราบข้าราชการทุจริต ฟันวินัยได้ทันที

Home / ข่าวการเมือง / ครม. เห็นชอบมาตรการปราบข้าราชการทุจริต ฟันวินัยได้ทันที
ครม. เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริตในภาคราชการ ไฟเขียวดำเนินการทางวินัยได้ทันที ห้ามกลับมาดำรงตำแหน่งเดิม

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้เสนอ โดยที่ผ่านมามีการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานราชการ ต่อจากนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานราชการเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทันทีให้ได้ผล

เบื้องต้นใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากพบข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริต ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจปรับย้ายบุคคลที่ถูกชี้มูลมาประจำการที่สำนักนายกรัฐมนตรีก่อนได้ โดยขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า 100 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ หากพบว่า มีหลักฐานชัดเจนที่สามารถชี้มูลได้ ให้ผู้บริหารส่วนราชการสามารถดำเนินมาตรการทางวินัยได้ทันที ทั้งการไล่ออก ตัดเงินเดือน หรือโยกย้ายตำแหน่ง และห้ามกลับมาดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อตัดวงจรการแก้แค้นโดยไม่ต้องรอการดำเนินคดีทางอาญา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องมีหลักประกันความปลอดภัยแก่พยานบุคคลหรือข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วย แต่หากพยานให้ข้อมูลเท็จก็จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด