ข้าราชการ ยืดอายุเกษียณ วิษณุ เครืองาม เกษียณ 63 ปี

วิษณุ ยัน ยืดอายุเกษียณ 63 ปี เป็นเพียงข้อเสนอ

Home / ข่าวการเมือง / วิษณุ ยัน ยืดอายุเกษียณ 63 ปี เป็นเพียงข้อเสนอ
วิษณุ เผย ยืดอายุข้าราชการ เกษียณ 63 ปี เป็นเพียงข้อเสนอยังไม่มีผลบังคับใช้ ชี้ ต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาถึงการยืดการเกษียณอายุราชการจาก 60 ปีเป็น 63 ปี ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จะเป็นผู้ดำเนินการโดยจะต้องเริ่มจากการแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนก่อน ภายใน 6 ปี จึงจะสามารถดำเนินการได้ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ โดยการขยายอายุเกษียณราชการจะพิจารณาเป็นบางตำแหน่งที่สำคัญเท่านั้นและรวมถึงความรู้ประสบการณ์