ครม. ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

ครม. ตั้ง ‘ประสงค์ พูนธเนศ’ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร นั่งปลัดคลัง

Home / ข่าวการเมือง / ครม. ตั้ง ‘ประสงค์ พูนธเนศ’ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร นั่งปลัดคลัง
ครม. แต่งตั้ง ‘ประสงค์ พูนธเนศ’ นั่งปลัดกระทรวงการคลัง ขณะ ‘เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ’ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับเปลี่ยน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากข้าราชการ และกระทรวงการคลังมีคำสั่งอนุญาตการลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61

ขณะที่ อีก 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร, นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร., นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สบน. และ น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน การคลัง กรมบัญชีกลาง มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง