กสทช.ชุดใหม่ บอร์ด กสทช. สนช.

มติ สนช. คว่ำการคัดเลือกบอร์ด กสทช.ชุดใหม่

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. คว่ำการคัดเลือกบอร์ด กสทช.ชุดใหม่
มติ สนช. คว่ำการคัดเลือกบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 118 ต่อ 25 เหตุพบมีผู้เสนอชื่อ 8 ราย มีลักษณะต้องห้าม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติไม่รับรายชื่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ชุดใหม่ ทั้งสิ้น 14 คน ตามบัญชีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอต่อที่ประชุม สนช. ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 118 เสียง ไม่เห็นด้วย 25 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง

นายสมชาย แสวงการ สนช. แจ้งว่า รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. พบว่า มีบุคคลความประพฤติและพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 8 คน ซึ่งทำให้อาจเกิดปัญหาข้อกฎหมาย เนื่องจากจำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า ของจำนวน กสทช.ทั้ง 7 คน หรือจำนวน 14 คน ตามที่มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วย กสทช. ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อตามบัญชีที่เสนอจากกรรมการฯ มีทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 2 คน ได้แก่ พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม , นายธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจำ กสทช. , 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ อดีตรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการบริษัท พรีไซซ ซีสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด, 4.ด้านวิศวกรรม ได้แก่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. , พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน กสทช.

5.ด้านกฎหมาย ได้แก่ นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 สำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช., 6. ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. , นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, และ7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ ที่ปรึกษาประจำ กสทช.