ญี่ปุ่น รถไฟความเร็วสูง ไทย

ไทย-ญี่ปุ่น หารือ โครงรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

Home / ข่าวการเมือง / ไทย-ญี่ปุ่น หารือ โครงรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทะดะชิ มะเอะดะ (Mr.Tadashi Maeda) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองของรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

รองนายกรัฐมนตรีและประธานบริหาร JBIC หารือถึงข้อเสนอของญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในประเทศที่สาม ซึ่งจะสอดรับกับนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน และ Free and Open Indo-Pacific ของญี่ปุ่น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียินดีอย่างยิ่งต่อข้อเสนอดังกล่าว เพราะความร่วมมือดังกล่าวหากสำเร็จเป็นรูปธรรมจะทำให้เกิดผลประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้งไทย ญี่ปุ่น และจีน

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเป็นประธานการประชุมสุดยอด ACMECS ของไทยในปีนี้ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่า ญี่ปุ่นจะส่งผู้แทนระดับสูงมาเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว และหวังว่าญี่ปุ่นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนา CLMVT ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่า CLMVT เป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาโดยตลอด หากญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่องโยง จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถต่อยอดความร่วมมือไปสู่ระดับอาเซียนได้