กระทรวงดิจิทัล นายก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เศรษฐกิจชาติ

กระทรวงดีอีโชว์ผลงาน นายกฯ ก่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

Home / ข่าวการเมือง / กระทรวงดีอีโชว์ผลงาน นายกฯ ก่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ด้าน กระทรวงดีอีโชว์ผลงาน ด้านการสร้างเศรษฐกิจชาติ 

วันนี้ ( 4 พ.ค. 2561 ) ที่ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( DE ) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

โดยก่อนเข้าประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่กระทรวงดีอีจัดขึ้นเกี่ยวกับโครงการสำคัญของกระทรวงและหน่วยงานภายใต้สังกัด เช่น โครงการดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ที่จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลและการลงทุน ด้วยเนื้อที่กว่า 700 ไร่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บมจ.กสท โทรคมนาคม ( CAT) เป็นผู้ดูแลพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยการแสดงนวัตกรรม Big data Analytic Sandboxes by CAT ที่นำเสนอนวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแคทได้เปิดโครงการ Sandboxed แล้ว ณ แคททาวเวอร์ บางรัก

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำโครงการด้านนวัตกรรมมาทดลอง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) นำเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันไอโอที ในพื้นที่ดิจิทัลพาร์ค ที่จะ สนับสนุนเทคโนโลยี IoT (อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

นำเสนอโครงการศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ (DFC : Digital Forensics Center) บริการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางดิจิทัล ผลงานของไทยเซิร์ต(ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ศูนย์กลางจัดตั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทย เสนอโครงการระบบการบริหารงาน ณ จุดขาย (POS) สำหรับร้านค้าชุมชนเพื่อพร้อมการก้าวสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดแสดงตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด