ข่าวสดวันนี้ จัดที่ดินให้ประชาชน รัฐบาล

รัฐเตรียมจัดที่ดินภาคอีสานให้ผู้ยากไร้ทำกินกว่า 1,400 ไร่

Home / ข่าวการเมือง / รัฐเตรียมจัดที่ดินภาคอีสานให้ผู้ยากไร้ทำกินกว่า 1,400 ไร่

รัฐบาล เตรียมจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 4 พื้นที่ 3 จังหวัด เนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 200 ราย

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยใน 4 พื้นที่ รวม 3 จังหวัด เนื้อที่กว่า 1,461 ไร่

ทั้งนี้จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 226 ราย แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 41 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 41 ราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 214 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 70 ราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านกรวดแปลงห้า จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 537 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 72 ราย และป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็น แปลงที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กว่า 667 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 43 ราย

ทั้งนี้การจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชนย์จะช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร ที่สำคัญช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม