กกต ข่าวสดวันนี้ พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.

มติเอกฉันท์  พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เป็นเลขาฯ กกต.คนใหม่

Home / ข่าวการเมือง / มติเอกฉันท์  พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เป็นเลขาฯ กกต.คนใหม่
ที่ประชุม กกต. มีมติเอกฉันท์ เลือก “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา” เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ (8 พ.ค. 2561) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการกกต.คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ กกต. คนใหม่

จากนี้สำนักงานกกต.จะดำเนินการตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้งให้พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ลาออกจากรองเลขาธิการกกต.ภายใน 15 วัน เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป ตามมาตรา 55 พ.ร.บ.ว่าด้วยกกต. กำหนดให้เลขาธิการกกต.มีวาระ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สำหรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กกต. และรักษาการเลขาธิการ กกต.